RólunkMódszertani fejlesztésMintaprojektekKépzésekKoorinátorokHírek, események

ESEMÉNYEK
-





Saját kiadványaink

Múzeumi iránytű 1.
Nyitott kapukkal - Kapun belül és kívül


"A múzeumok szerepe megváltozott, és a nyitott kapuk követelménye, valós és átvitt értelemben egyaránt, immár megkérdőjelezhetetlen. Azonban nem elegendő felismerni és elfogadnia múzeumok életét már a jelenben is meghatározó, az oktatás és a társadalom felől érkezőelvárásokat, hanem a megfelelő módszereket is ki kell munkálni. A miértek után a hogyan, milyen eszközökkel, kikkel kérdései sokasodtak, mivel nagyon kevésminta volt az előrevivő és sikeres megoldások tekintetében. Ebben a helyzetben volt átütő az a kezdeményezés, amely a helyi szakemberek összefogására, közös problémamegoldó képességére alapozott, és a legfontosabb kérdéseket fókuszba állítva műhely munkákat szervezett. Ezekből a beszélgetésekből, építő vitákból, kiútkeresésekből születtek meg a "Nyitott kapukkal - Kapun belül és kívül" kötet tanulmányai, már a címben is hangsúlyozva azt a folyamatot,amely az önkéntes résztvevők gondolkodásában lezajlott."
(Részlet Dr. Vígh Annamária, az OKM Közgyűjteményi Főosztály vezetőjének a kötethez írt bevezetőjéből)

Regisztrált felhasználóknak - a teljes kötet letöltése:
Tovább a regisztrált felhasználói felületre >>

 


Múzeumi iránytű 2.
A nyitott múzeum


Dr. Vásárhelyi Tamás, a Magyar Természettudományi Múzeum főtanácsosa, korábbi főigazgató-helyettese hiánypótló, nagy szakmai tapasztalatról, széleskörű nemzetközi informáltságról tanúskodó műve, A nyitott múzeum – a szerző és a kiadó szándéka szerint: "...a múzeumok lényegének és működésének megértését szeretné szolgálni, hogy segítse a múzeumok és a társadalmi környezetük kommunikációját... Azzal, hogy ezt a kicsit zárkózott intézményt átlátha¬tóbbá teszi, segíti a pedagógusokat abban, hogy jobban értsék azt az helyet, ahová tanítványaikat viszik, és talán azt is elősegítheti, hogy a jövőben további partneri kapcsolatok alakulhassanak ki múzeumok és iskolák között, mindkét fél javára."

A kötet melléklete (PDF)

Regisztrált felhasználóknak - a teljes kötet letöltése:
Tovább a regisztrált felhasználói felületre >>

 


Múzeumi iránytű 3.
Múzeum és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában.
Kutatási jelentés.


A kutatási jelentés a múzeumok és iskolák sokrétű tapasztalatának sokirányú továbbfejlesztéséhez kíván adatokkal, értékelésekkel, véleményekkel és javaslatokkal segítséget nyújtani, amikor bemutatja a magyar közoktatás múzeumhasználatának jelenét, a jó gyakorlatot, és javaslatokat tesz a továbblépésre.

Regisztrált felhasználóknak - a teljes kötet letöltése:
Tovább a regisztrált felhasználói felületre >>

 


Múzeumi iránytű 4.
Élmény és tudás - Múzeum szakemberek a közoktatás szolgálatában.
Kutatási jelentés.


"Ahhoz, hogy a 21. század elején múzeumaink nyitottá váljanak a társadalomban zajló folyamatok megértésére, megértetésére, és kedvező irányú befolyásolására, ... ismernünk szükséges a múzeumi szféra jelenlegi kapcsolatrendszerét a közoktatással ... látnunk kell, hogy a jelenlegi muzeális infrastruktúra, a kiállítások, programok rendszere alkalmas-e a kompetenciafejlesztő oktatás új elvárásrendszeréhez történő alkalmazkodásra ... a kutatás célja, hogy feltárja, a jövő múzeumi feladataihoz milyen múzeumra, milyen múzeumi szakemberekre, a szakembereknek milyen kompetenciákra van szükségük" - írja dr. Bereczki Ibolya a kötet bevezetőjében. A kutatás során, amelynek elemei kérdőíves felmérés, szakértői vélemények kérése és fókuszcsoportos megbeszélés voltak, olyan szakemberek közreműködését kértük, akik ismerik a múzeumi, illetve oktatási szférát, és válaszaik, javaslataik alapján állítottuk össze ajánlásainkat az intézmények és a fenntartók felé, illetve a jogszabályi környezet módosítására vonatkozóan. Az ebben a kötetben közreadott kutatási eredmények a Múzeum és Iskola című kötetünkben publikált anyag párját képezik, és az Országos múzeumpedagógiai adatbázis elkészítése során nyert adatokat feldolgozó kutatási jelentés hamarosan megjelenő kötetével együtt adnak a magyar múzeumok és a múzeumpedagógia jelenlegi helyzetét, fejlesztésének irányait, a perspektívákat és korlátokat feltáró áttekintést.

Regisztrált felhasználóknak - a teljes kötet letöltése:
Tovább a regisztrált felhasználói felületre >>


Múzeumi iránytű 5.
Tudás és gyakorlat. Múzeumpedagógiai módszerek - európai példák és hazai alkalmazások.
Módszertani fejlesztés.


Jöjjön velünk a könyv segítségével Londonba, és nézze meg a Historic Royal Palaces-ben dolgozó interpretátorokat, vagy tanulmányozza a Muséé du Quai Branly-ban a fogyatékkal élők számára kifejlesztett és felkínált eszközöket, lehetőségeket!
Kötetünkben összegyűjtöttük több európai ország múzeumainak sikeres, bevált, itthon is hasznosítható múzeumpedagógiai módszereit. A sort folytathatjuk a közeli Ausztria jó példáival, ahol a szakmunkástanulók kompetenciáinak fejlesztésében működnek közre a múzeumok jobbnál-jobb programokkal, vagy a nagyszerű londoni Természettudományi Múzeummal, amelynek kiállításai, gyerekeknek és felnőtteknek szóló oktatási programjai, kommunikációja szintén példaértékű. A műszaki múzeumok számára járható új utakat fedezhet fel az olvasó a skóciai, londoni, prágai science, illetve technikai múzeumokban, megismerheti a francia kulturális örökség megőrzésének legjobb, legérdekesebb módszereit Angers-ban. Nem csak külföldön érdemes azonban barangolni: számos hazai múzeum is élen jár abban, hogy a közönsége számára hiteles, szakszerű, ugyanakkor izgalmas, korszerű múzeumpedagógiai programokat kínáljon, erőfeszítéseket téve arra, hogy biztosítsák a fogyatékkal élők számára is a hozzáférést. Igyekeztünk a külföldi "best practice" mellé a magyar adaptációs lehetőségeket is feltárni, ezért közreadjuk többek között, hogyan elevenítik fel az Aquincumi Múzeumban a régi rómaiak ünnepeit, mit jelent a Skanzen Örökség Iskola, milyen az Utazó Múzeum, hogyan keltek életre a Fertőszéplaki Tájházak, és nem utolsó sorban, hogyan lehet itthon is megvalósítani sok jó ötletet.
Ezúton is köszönetet mondunk a közreműködésért minden külföldi és hazai szerzőnknek és a fordítóknak. Külön köszönjük dr. Vígh Annamáriának az alapos, körültekintő lektorálást.

Regisztrált felhasználóknak - a teljes kötet letöltése:
Tovább a regisztrált felhasználói felületre >>

 
 


Múzeumi iránytű 6.
Helyzetkép és perspektívák.
Múzeumpedagógia Magyarországon 2008-2009.


Az "Országos múzeumpedagógiai adatbázis létrehozásá"-t célul kitűző kutatásunkban a magyar múzeumpedagógia helyzetére (személyi, infrastrukturális állapotára), a múzeumoknak a közoktatási intézmények fogadására való felkészültségére, a fejlesztés irányaira és a fejlődést gátló tényezőkre kerestük elsősorban a választ. Összegyűjtött anyagunk azonban jóval több, mint a cím által sugalmazott, pusztán a múzeumokat jellemző adathalmaz, és a kötetünkben közreadott értékelő tanulmány pedig nemcsak tükörképet nyújt a hazai múzeumpedagógia jelenkori állapotára vonatkozóan, hanem ajánlásokat, javaslatokat is megfogalmaz a jövőbeli fejlesztésekre, a meglévő lehetőségek jobb kiaknázására is.

Regisztrált felhasználóknak - a teljes kötet letöltése:
Tovább a regisztrált felhasználói felületre >>

 
 




Oktatási segédanyagok


Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni! - projektmódszer a múzeumpedagógiában
MÚZEUMISKOLA 1.
Szentendre, SZNM-MOKK, 2009.

Disszeminációs tevékenységünk keretében a képzésekhez azonos címmel oktatási segédanyagok is készülnek most induló, MÚZEUMISKOLA című sorozatunkban. Ennek első darabja "Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni! - projektmódszer a múzeumpedagógiában" című kötet. Az egyenlőre még csak a hallgatók részére készített - szakkönyvtárunkban helyben használható - oktatási segédanyag iránt máris nagy a múzeumi szakma érdeklődése.

Tartalomjegyzék (PDF)

Kapcsolódó képzés>>


Regisztrált felhasználóknak - a teljes kötet letöltése:
Tovább a regisztrált felhasználói felületre >>




Iskolák és múzeumok partnersége - pedagógus továbbképzés
MÚZEUMISKOLA 2.
Szentendre, SZNM-MOKK, 2009.

A sorozat második kötete az iskolák és múzeumok közötti együttműködés lehetőségeit tárja fel.

Tartalomjegyzék (PDF)

Kapcsolódó képzés>>


Regisztrált felhasználóknak - a teljes kötet letöltése:
Tovább a regisztrált felhasználói felületre >>




Pedagógusképzők képzése: Múzeumok közoktatási hasznosítása
MÚZEUMISKOLA 3.
Szentendre, SZNM-MOKK, 2009.

Tartalomjegyzék (PDF)

Kapcsolódó képzés>>


Regisztrált felhasználóknak - a teljes kötet letöltése:
Tovább a regisztrált felhasználói felületre >>





"Érted?! - Értem!?" - Hogyan fogadjuk fogyatékos embertársainkat múzeumainkban?
MÚZEUMISKOLA 4.
Szentendre, SZNM-MOKK, 2009.

Tartalomjegyzék (PDF)

Kapcsolódó képzés>>


Regisztrált felhasználóknak - a teljes kötet letöltése:
Tovább a regisztrált felhasználói felületre >>





Iskolabarát múzeumi környezet
MÚZEUMISKOLA 5.
Szentendre, SZNM-MOKK, 2009.

Tartalomjegyzék (PDF)

Kapcsolódó képzés>>


Regisztrált felhasználóknak - a teljes kötet letöltése:
Tovább a regisztrált felhasználói felületre >>

 





Kiállítás-rendezés A-Z-ig:
Az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában
MÚZEUMISKOLA 6.
Szentendre, SZNM-MOKK, 2010.

Kapcsolódó képzés>>


Regisztrált felhasználóknak - a teljes kötet letöltése:
Tovább a regisztrált felhasználói felületre >>




Új kötetek a szakkönyvtárban

 • Atkinson Cliff: Ne vetíts vázlatot! : a hatásos prezentáció. Bicske : SZAK, 2008.369 p. ; 24 cm + CD mell.
 • Baksa Brigitta: Tanári kézikönyv az Élet a faluban. Hon- és népismeret 6. évfolyam című tankönyvhöz CD-vel. Bp : Nemzeti Tankvk.
 • Bernard Brochand, Jacques Lendrevie: A reklám alapkönyve. Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. 554 p. : ill.
 • Csath Magdolna: Stratégia tervezés és vezetés a 21. században. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2004. 355. p.
 • Ébli Gábor:Az antropologizált múzeum : közgyűjtemények átalakulása az ezredfordulón. Budapest : Typotex, 2005.338 p.
 • Ergonómia. Szerk. Hercegfi Károly és Izsó Lajos.Budapest : BMGE GTK : Typotex, 2007.228 p. : ill.
 • György Péter: A hely szelleme.Budapest : Magvető, 2007. 323, [2] p. ; 20 cm
 • Henczi Lajos: A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata. Budapest: Raabe, 2007. kapcsos dossziéban kb. 1000 oldal +CD-ROM melléklet kb. 3200 oldal
 • Iskolák és múzeumok partnersége. Oktatási segédanyag. Szerk. Bereczki Ibolya, Sághi Ilona. (Múzeumiskola 2.) Szentendre : SZNM Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009. 69 p.
 • Kenesei Zsófia, Kolos Krisztina: Szolgáltatásmarketing és –menedzsment.Budapest : Alinea Kiadó, 2007. 400. p.
 • Késő császárkor: Hitvilág, temetkezés [szerk. Ravasz Gyöngyvér] Pécs : Pécs-Sopianae Örökség Kht. : Janus Pannonius Gimn., 2003.70 p.: ill.
 • Kovács Ilma: Az elektronikus tanulásról. Budapest, Holnap Kiadó, 2007.274 p.
 • Lovemarks : Jövő a márkák után.[Budapest] : M. Kvklub, [2004] 227 p. : ill., színes
 • Lövey Imre: Az örömteli szervezet. 2. bőv. jav. kiad. Budapest : HVG Kiadó, 2008.286 p.
 • Múzeum és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés. Szerk. Vásárhelyi Tamás.(Múzeumi iránytű 3.) Szentendre : SZNM Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009. 204 p.
 • Nonbusiness marketing és menedzsment : civil szervezetek, alapítványok, politika, kultúra, karitatív szervezetek, közigazgatás, közüzemek, nonprofitok. Budapest : KJK-Kerszöv, 2004.416 p. : ill.
 • Nyitott kapukkal - Kapun belül és kívül. Írások a szolgáltató és oktató múzeumról. Szerk. Pató Mária. (Múzeum iránytű 1.) SZNM-MOKK, 2009.140 p.
 • Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan : Tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez.Bp. : Metódus-Tan, 2006.150.p.
 • Paul Ginnis: Tanítási és tanulási receptkönyv. Pécs : Alexandra Kiadó, 2007.374. p.
 • Pedagógus képzők képzése: Múzeumok közoktatási hasznosítása. Szerk. Bereczki Ibolya, Sághi Ilona.(Múzeumiskola 3.). Szentendre, SZNM-MOKK, 2009.94 p.
 • Peggy Carlaw, Vasudha Kathleen Deming: Ügyfélszolgálati tréninggyakorlatok nagykönyve. Miskolc : Z-Press, cop. 2005.193 p. : ill.
 • Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakoztatni: Projektmódszer a múzeumpedagógiában. Oktatási segédanyag. Szerk. Bereczki Ibolya, Sághi Ilona. (Múzeumiskola 1.) Szentendre : SZNM Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009.111. p.
 • Ügyfélszolgálat felsőfokon. Miskolc : Z-Press, [2005] 217 p. : ill.
 • Vásárhelyi Tamás: A nyitott múzeum. Szerk. Bereczki Ibolya, Sághi Ilona. (Múzeumi iránytű 2.) Szentendre : SZNM Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009.220 p.


 

 
 
 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.