RólunkMódszertani fejlesztésMintaprojektekKépzésekKoorinátorokHírek, események

ESEMÉNYEK
-

Feladatunk a projektben vállalt céljaink eléréséhez szükséges oktatási, képzési tevékenység megalapozása, az MMP-hez szükséges múzeumi humánfejlesztés, áthangolás megalapozása, közoktatást támogató feladatrend, kompetenciafejlesztés témájú kutatásokkal. Tananyagfejlesztést megalapozó kutatások: múzeumpedagógiával kapcsolatos hazai és nemzetközi felmérések, elemzések készítése; országos szintű igényfelmérés. Az ezek alapján kidolgozott esettanulmányokat a Múzeumi iránytű köteteiben adtuk közre. 2008. november 3. és 2009. december 31. között az alábbi fejlesztéseket, kutatásokat végeztük el.


Országos múzeumpedagógiai adatbázis létrehozása

A muzeális intézmények múzeumpedagógiai szemléletű vizsgálata egy országos méretűre tervezett felmérés segítségével, az ország valamennyi megyéjében, főként vidéki múzeumokra koncentrálva történt. Az éves statisztikai jelentések és a 2007-2008-as "Magyar Múzeumok" kérdőív alapján, elkészítettük az iskolás csoportokat is fogadó múzeumok listáját. Ezáltal megtörtént a projekt során részt vevő múzeumok kigyűjtése. Az előzetes becslések szerint mintegy 300 múzeumot szerettünk volna elérni. Mi lett az eredmény? Tekintse meg a kutatás eredményeit itt.


"Múzeumok a közoktatás szolgálatában" - kutatás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Pedagógiai és Pszichológiai Karán az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályának kezdeményezésére országos kutatás indult a magyar múzeumok és a közoktatás viszonyának témájában az iskolák múzeumhasználatának felmérésére. A kutatás eredményeként jött létre a Múzeumi iránytű 3. kötete, melynek szerkesztője dr. Vásárhelyi Tamás volt. A kutatás a következő területekre koncentrált:

 

 • A múzeum szerepe, feladata és helye a felnövekvő generáció nevelésében és oktatásában, az egész életen át tartó tanulásban, a "használható tudás" megvalósításában. Az iskola és a közoktatási rendszer elvárásai,
 • az ELTE-n már végzett múzeumpedagógusok tapasztalatai, igényei,
 • a különböző múzeumpedagógiai képzések a hazai felsőoktatásban,
 • nemzeti közoktatási dokumentumok és a múzeumi oktatás összekapcsolásának lehetőségei, az óvodapedagógiától, általános iskola alsó tagozatától a szakiskolán át a középiskolai tanulókig,
 • iskolai, kompetencia alapú oktatás-nevelés a múzeumokban,
 • a nem szakrendszerű oktatás bevezetésének lehetőségei a múzeumok vonatkozásában,
 • az iskolai múzeumpedagógia hatékonysága, a jó gyakorlatok, az ezen a téren sikeres iskolák bemutatása és gyakorlatuk elemzése,
 • iskolán kívüli képzés, iskolán kívüli tevékenységek, illetve iskolai tanórán kívüli tevékenységek szerepe, lehetőségei,
 • a múzeumok iskolákba kihelyezett tevékenységei,
 • különleges célcsoportok múzeumhasználatának vizsgálata (vakok, siketek, szellemi fogyatékosok, mozgássérültek kiemelt csoportjai),
 • az ellentmondásos jogi szabályozás feltárása, az okok keresése (lásd. Pl. a tanóra védelme, és iskolán kívüli ismeretszerzés lehetőségei közti ellentmondás

Múzeumpedagógiai módszerek európai gyakorlatának adaptációja

Módszertani fejlesztésünk során összegyűjtöttük több európai ország múzeumainak sikeres, bevált, itthon is hasznosítható múzeumpedagógiai módszereit. Többek között feldolgoztuk londoni, Historic Royal Palace munkáját, és megnéztük miként dolgoznak az intézmény interpretátorai. Tanulmányoztuk a Mussée du Quai Branly-ban a fogyatékkal élők számára kifejlesztett és felkínált eszközöket. De nem elégedtünk meg a példaértékű európai múzeumok oktatói gyakorlatának, tapasztalatainak, eredményeinek bemutatásával, hanem azok hazai adaptációjának lehetőségeit is felvázoltuk. Kutatásunk összefoglalóját a Múzeumi iránytű 5. kötetében olvashatja.


"Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában" c. fejlesztési terv

Ahhoz, hogy a 21. század elején múzeumaink nyitottá váljanak a társadalomban zajló folyamatok megértésére, meg kellett ismernünk a múzeumi szféra jelenlegi kapcsolatzrendszerét a közoktatással. 2009-es felmérésünkkel tükröt tartottunk saját szakmánknak, rákérdeztünk, hogy a muzeális infrastruktúra, a kiállítások, a programok alkalmasak-e a kompetenciafejlesztő oktatáshoz való alkalmazkodásra. A kutatás tanulságai alapján fogalmaztuk meg céljainkat, legfontosabb teendőinket. Ajánlásokat készítettünk az intézmények és a fenntartók számára, és javaslatokat tettünk a jogszabályi környezet módosítására. Olvassa el kutatási eredményeinket a Múzeumi iránytű 4. kötetében.


 
 
 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.