RólunkMódszertani fejlesztésMintaprojektekKépzésekKoorinátorokHírek, események

ESEMÉNYEK
-

Kiemelt projektfeladatok uniós támogatásból:
  • Oktatási és muzeális intézményi funkciókat ellátó intézmények integrált együttműködésének elősegítése
  • Közoktatási célú kiállítási és gyűjteményhasznosítási koncepciók kidolgozása
  • Közös műhelymunkák bonyolítása a muzeális intézményrendszer együttes közoktatási hasznosítása érdekében
  • Pedagógus adatbázis létrehozása
  • "Iskola-múzeum" legjobb gyakorlatok közzététele interregionális műhelygyakorlatokon
  • Múzeumpedagógiai Évnyitó lebonyolítása megyei szinten
  • Múzeumpedagógiai információs napok lebonyolítása megyei szinten
  • Részvétel az "Országos Múzeumpedagógiai Adatbázis létrehozása" című módszertani fejlesztés helyi lebonyolításában*
  • Országos múzeumpedagógiai akciók végrehajtásának mentori támogatása és együttműködési megállapodás keretében múzeumpedagógiai pályázatok támogatása.
  • Mintaprojekt tervezési, pályázat szimulációs műhelymunkák szervezése és a projektmegvalósítás, adminisztráció szimulációja
 
 
 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.