RólunkMódszertani fejlesztésMintaprojektekKépzésekKoorinátorokHírek, események

ESEMÉNYEK
-

A projektet lebonyolító Szabadtéri Néprajzi Múzeum a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által minősített, akkreditált felnőttképző intézmény, s valamennyi, a projekt keretében kínált képzési programját is akkreditáltatja mind a FAT-nál, mind a a jogszabályi előírások szerint a Múzeumi Akkreditációs Szakbizottságnál illetve a Pedagógus Akkreditáló Testületnél is.

Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL - 1921
Az engedély érvényességének dátuma: 2016.12.04.

A Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által kiadott felnőttképzési azonosító száma: 13 - 0107 - 04.
Az engedély érvényességének dátuma: 2016.12.04.

A projekt egyik célja a múzeumpedagógia területén kompetenciafejlesztő pedagógusok és múzeumi szakemberek számának növelése tematikus képzések révén.

A múzeumok különböző szintű vezetői, valamint a múzeumokban dolgozó, a kulturális értékek közvetítésében, interpretálásában résztvevő múzeumi szakemberek, illetve a pedagógusok, közoktatásban részt vevő szakemberek részére korszerű, a látogatóbarát szemlélet elvárásait figyelembe véve olyan képzéseket szervezünk, melyek a mindennapi gyakorlatban közvetlenül hasznosítható ismereteket nyújtanak. Célunk, hogy a pedagógusok képessé váljanak a múzeumot oktatási, nevelési tevékenységük szolgálatába állítani, illetve a múzeumi szakemberek ismeretátadási tevékenységük során a pedagógia eszközeit felhasználni. A képzésekkel kapcsolatos módszertan kialakításánál nem csak az elméleti tudás, hanem a múzeumpedagógia és az iskolai-múzeumi együttműködések kialakításához, folyamatos biztosításához szükséges kompetenciák elsajátíttatására is törekszünk.

A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ 2013. évi teljes képzési terve letölthető innen.

 
 
 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.